Skip to content
Tilbake til opphavsmerket hjemmeside

Vær en av de første som tar i bruk det norske opphavsmerket!

Ønsker du å bruke det norske opphavsmerket på dine produkter eller løsninger? Registrer din interesse nå, så tar vi kontakt når ordningen er åpnet for søknader. Alle bedrifter som har et produkt eller en løsning som tilfredsstiller kriteriene for opprinnelse, bærekraft og samfunnsansvar vil kunne bruke det norske opphavsmerket.
Red, white and blue Made in Norway label against a blue background

Norsk opphav

Hele eller deler av produktet eller løsningen skal være produsert i Norge

Bærekraft

Produktet eller løsningen skal bidra til å nå ett eller flere av bærekraftsmålene, ikke bryte med EUs seks miljømål, og ha en rolle i et lavutslippssamfunn

Ansvarlig næringsliv

Selskapet må gjennomføre risikovurderinger for å unngå negative påvirkninger på mennesker, samfunn og miljø, og ha hensiktsmessige internkontrollsystemer og etiske retningslinjer

Personlig Informasjon

Selskapsinformasjon